Πίνακας “1969” με Νέον-Led και vintage φωτογραφίες , 113Χ2Χ156H , 2406-425WA